Rollspelshörnan : Filarkiv / Spelledarverktyg

Filarkiv

Kategori: Start / Spelledarverktyg
Verktyg och hjälpmedel som gör livet lättare för spelledaren.

MS Word document template
Beskrivning: An MS Word XP/2000 template, identical to the OpenOffice template. Footer and header pre-formated, includes a bibliography section. Suitable for any RPG .
Version: 1.0 | Filstorlek: 4,34 Kb
Tillagd: 2003–12–03

MS Word dokument mall
Beskrivning: En MS Word XP/2000 mall, identisk med OpenOffice mallen. Sidhuvud och sidfot har titel, sidnummer resp. copyright notering, bibliografi sektion i slutet. Går att använda med alla rollspel.
Version: 1.0 | Filstorlek: 4,26 Kb
Tillagd: 2003–12–03

OpenOffice dokumentmall
Beskrivning: En OpenOffice dokumentmall på svenska. Färdigformaterad, komplett med sidhuvud, sidfot och en bibliografi sektion. Kan användas med alla rollspel.
Version: 1.0 | Filstorlek: 7,43 Kb
Tillagd: 2003–12–03

OpenOffice RPG document template
Beskrivning: An OpenOffice textdocument template. Includes a bibliography section and formated header and footer. For use with any RPG.
Version: 1.0 | Filstorlek: 7,34 Kb
Tillagd: 2003–12–03
Hämta från http://www.rollspelshornan.se/Filarkiv/Spelledarverktyg
(Skriv ut fönster)